(ทต.แม่จัน)ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างโรงเก็บเครื่องกรองน้ำพร้อมเครื่องกรอง จำนวน ๗ โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ส.ค. 2556 เวลา 15.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 328 ท่าน