การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 14.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 292 ท่าน