ส่ง mail : som_kawaii@hotmail.com
 
ให้ อปท. ดำเนินการบันทึกข้อมุลเงินอุดหนุนทั่วไป ตามแบบ  
 

ส่ง mail : som_kawaii@hotmail.com

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ส.ค. 2556 เวลา 15.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 723 ท่าน