(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 10.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 359 ท่าน