(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนสายบ้านแม่ระมาดน้อย ม.8 บ้านจกปก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ก.ย. 2556 เวลา 10.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 322 ท่าน