ประกาศสอบราคาจ้างเทศบาลเมืองแม่สอด (ณ วันที่ 19 ต.ค. 52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ต.ค. 2552 เวลา 13.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1248 ท่าน