ติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก (ข้อมูล ณ วันที่ 20 กันยายน 2556 เวลา 16.40 น. )  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ย. 2556 เวลา 17.15 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 290 ท่าน