ด่วนที่สุด ติดตามรายงานการป้องกันควบคุมไข้เลือดออก ณ วันที่ 23 กันยายน 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 09.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 320 ท่าน