ติดตามรายงานผลการดำเนินการบันทึกและยืนยันข้อมูล "ตัวชี้วัด 2556 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจัดเก็บรายได้ของ อปท." งวดที่ 5 วันที่ 20 กันยายน 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ย. 2556 เวลา 10.29 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 326 ท่าน