ด่วนที่สุด การดำเนินงานป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคไข้เลือดออก ณ วันที่ 24 กันยายน 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ก.ย. 2556 เวลา 19.54 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 327 ท่าน