สำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งในระดับท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 ต.ค. 2556 เวลา 11.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 292 ท่าน