รายงานสถานะการดำเนินงานบันทึกข้อมูลของ อปท. ในระบบ E-Plan (Update 03/10/2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2556 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 409 ท่าน