การบันทึกข้อมูลยาเสพติด (ต.ค. 56) และ เงินอุดหนุนทั่วไป  
 

สำหรับ อปท. ที่ยังไม่บันทึกข้อมูล หรือ บันทึกยังไม่ครบถ้วน ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนที่สุด

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ต.ค. 2556 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 478 ท่าน