การบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ในระบบ INFO ใช้ Username & Password ของการจัดเก็บรายได้ของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ต.ค. 2556 เวลา 14.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 576 ท่าน