ขอส่งประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2556  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 13.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 306 ท่าน