(ทน.แม่สอด) ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่E ๑๗/๑๕๕๖การจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 13.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 297 ท่าน