(ทต.วังเจ้า) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 ต.ค. 2556 เวลา 14.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 335 ท่าน