(สถจ.ตาก) ประกาสการจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด เสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 ต.ค. 2556 เวลา 13.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 358 ท่าน