การดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เปิดกรีดยาพารา ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหายางพารา ทั้งระบบ ปี 2557  
คู่มือการขึ้นเทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาพารา ตามโครงก
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2556 เวลา 10.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 324 ท่าน