(อบจ.ตาก) ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการเกษตร(ไม้ดอก ไม้ประดับและวัสดุ) จำนวน 19 รายการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 16 ต.ค. 2556 เวลา 13.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 377 ท่าน