สรุปการบันทึกข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2556)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ต.ค. 2556 เวลา 11.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 422 ท่าน