(อบต.สามหมื่น)มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโ
 
(อบต.สามหมื่น)มีความประสงค์จะดำเนินการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง ถนน คสล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ต.ค. 2556 เวลา 15.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 348 ท่าน