ติดตามการดำเนินงานการบันทึกข้อมูลวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ แผน 3 ปี (ปี 2557) ข้อมูลเงินอุดหนุนทั่วไป ปี 56 และสถิติการคลัง ปี 55-56แ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ต.ค. 2556 เวลา 14.52 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 425 ท่าน