สตจ.ตาก ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการแก้ไขและป้องกันน้ำท่วม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 13.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 386 ท่าน