ด่วนที่สุด โครงการเพิ่มสมรรถะด้านการบริหาร และจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 16.00 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 289 ท่าน