(อบต.แม่หละ)ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการจัดการเก็บขยะมูลฝอยในชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 16.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 274 ท่าน