(อบจ.ตาก)ประกาศสอบราคาซื้อกระเป๋าใส่เอกสาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๗  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ต.ค. 2556 เวลา 09.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน