(อบต.แม่ระมาด)ประสงค์จะดำเินินการสอบราคาจ้างก่อสร้าง จำนวน 3 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 29 ต.ค. 2556 เวลา 15.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 392 ท่าน