ข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556
 
ด่วนที่สุด ให้ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกข้อมูลในสถิติการคลังท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2556  
 

ด้วย อปท.ได้บันทึกการจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (http://info.dla.go.th) ครบทุกแห่งแล้ว  
     ทั้งนี้ ให้ อปท.ที่กรอกข้อมูลแล้ว ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลอีกครั้ง เนื่องจาก  มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่ใส่ข้อมูล เช่น ประเภทท้องถิ่น (อบจ. เทศบาล หรือ อบต.) ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ จังหวัด พื้นที่ (ตร.ม.) จำนวนประชากร (ณ 30 ก.ย.56) ขนาด (ใหญ่,กลาง,เล็ก) หากตรวจสอบแล้วมีข้อผิดพลาดให้รีบดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2556  

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 386 ท่าน