ขอรับการสนับสนุนในการจัดประชุมสัมชชานานาชาติเรื่อโรคเอดส์ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 11  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 14.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 329 ท่าน