ตรวจสอบการดำเนินงานการบริหารงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 16.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 366 ท่าน