ด่วน แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการพัฒนาส่งเสริมงานศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ต.ค. 2556 เวลา 16.34 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 392 ท่าน