(อบต.สมอโคน) มีความประสงค์สอบราคาจ้างโครงการขุดลอกลำห้วยลานพร้อมก่อสร้างพนังกัน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 11.43 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 385 ท่าน