(อบต.แม่ต้าน)มีความประสงค์สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 โครกงาร  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 11.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 385 ท่าน