(เทศบาลแม่ต้าน)มีความประสงค์สอบราคาโครกงารก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 โครงการ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 291 ท่าน