รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งรายงาน
 
ติดตามการรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี  
 

รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ส่งรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ปี 2556 ได้แก่ ทต.แม่ต้าน แม่จะเรา ทุ่งหลวง อบต.แม่ตื่น แม่ระมาด แม่สอง ท่าสองยาง โมโกร และอุ้มผาง ให้เร่งดำเนินการโดยด่วนภายในวันที่ 6 พ.ย.56

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ย. 2556 เวลา 14.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 437 ท่าน