อบจ.ตาก ประกาศสอบราคาติดตั้งระบบไฟฟ้าโซล่าเซลล์ฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 465 ท่าน