อบต.โป่งแดง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน ศพด.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 13.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 330 ท่าน