(ทต.ทุ่งกระเชาะ) ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางบ้านรังแร้ง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 14.05 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 319 ท่าน