(ศพด.หนองปรือ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 14.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 334 ท่าน