(ศพด.หนองบัวใต้) ประกาศสอราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวใต้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 14.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 342 ท่าน