(ศพด.)ท่าเล่ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำอาหารกลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่าเล่  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 พ.ย. 2556 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 416 ท่าน