(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล้ก บ้านห้วยแล้ง ม.9  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 09.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 383 ท่าน