(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านขะเนจื้อ ม.7  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ย. 2556 เวลา 09.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 308 ท่าน