ขอความร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินโครงการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ความมั่นคง 34 จังหวัด  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 พ.ย. 2556 เวลา 11.32 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 667 ท่าน