แจ้งองค์กรกปครองส่วนท้องถิ่นสำรวจข้อมูลเพื่อขอรับเงินค่าลงทะเบียนคืน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 11.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 301 ท่าน