(ทต.พบพระ) ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่แมแซมฝารางระบายน้ำ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 14.02 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 288 ท่าน