(อบต.ขะเนจื้อ) ประกาศสอบราคาจจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ม. 8  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 14.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 401 ท่าน