การประกวดสถานศึกษาที่มีการบริการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่นดีเด่นประจำปี 2556 (น.จว.ตาก ที่ ตก 0023.3/ว18236 ลว. 12 พ.ย. 56)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ย. 2556 เวลา 15.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 384 ท่าน