การฝึกอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนประจำปี 2557 (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2557  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 พ.ย. 2556 เวลา 13.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 300 ท่าน